Pirms sākt

Svarīgākais, kas būtu jāzin par Montessori pedagoģiju:

Marija Montessori ievēroja, ka mazi bērni ir ļoti motivēti kļūt patstāvīgi un iemācīties lietas darīt pašiem. Bērni nepacietīgi vēlas izmantot iespēju trenēties un pilnveidot savas spējas, viņiem piemīt dabiska iekšēja vēlme kļūt patstāvīgiem. Bērni vēlas iemācīties pārvaldīt savu ķermeni un prātu, mācēt darīt praktiskas lietas, vēlas mācīties ciparus, burtus, saprast pasauli un viņi grib, lai viņiem palīdz iemācīties izdarīt pašiem. ''Help me to do it myself!'' nu jau ir leģendāra frāze, ko Marijai Montessori teica kāds bērns nodarbību laikā.

Lai darbošanās izdotos, nekad neizdariet spiedienu uz bērnu, nesteidziniet un neradiet stresu. Mācību procesam ir jābūt patīkamam, vieglam, vienkāršam un prieka pilnam. Sekojiet tam, kā Jūs runājat ar bērnu - bērni ļoti jūtīgi uztver gan intonāciju, gan balss tembru, gan skaļumu. Esiet iedrošinoši!

Vienmēr centieties atrasties bērna acu augstumā.

Sekojiet bērna vajadzībām, mēģiniet pamanīt, kāda tipa materiāli, darbiņi un aktivitātes aizrauj un interesē bērnu. Mēģiniet ieraudzīt, kādas ir Jūsu bērna īpatnības un talanti. Tā Jūs sapratīsiet, kādas aktivitātes vēl varētu piedāvāt. Piedāvājot aizvien vairāk darbiņu, kas bērnu interesē, attīstīsies koncentrēšanās spējas, kas ir ļoti svarīgas jaunu lietu apguvē.

Ja bērnu kāda aktivitāte ir ļoti ieinteresējusi, ļaujiet viņam darboties, nepārtrauciet un iedrošiniet strādāt atkārtoti, cik vien bieži un ilgi bērns vēlas. Pieņemiet, ka bērns ir noteicējs, viņš jūt savas vajadzības un iekšējo balsi, kas liek viņam attīstīt kādu noteiktu prasmi. Ja bērns nelūdz Jūsu palīdzību un pats ļoti labi darbojas, tad nevajag iejaukties, palīdzēt, steidzināt vai kā citādi ietekmēt šo darbošanos.

Tad, kad bērns ir pilnībā apguvis un teicami veic kādu aktivitāti, padariet to nedaudz sarežģītāku.

Tad, kad bērnam rodas spontāna interese par kādu konkrētu sfēru (piemēram, par valodu - visur tiek pamanīti burti: uz piena pakas, uz krekliņa, uz veikalu izkārtnēm), tad piedāvājiet atbilstošus materiālus, neslāpējiet šo spontāni radušos interesi. Šo spontāno interesi Marija Montessori ir nodēvējusi par jūtīgajiem periodiem.

Izveidojiet bērnam piemērotu vidi un konkrētu aktivitāšu veikšanai izvēlēties piemērotu darbošanās vietu - pie galda vai uz grīdas, uz paklājiņa. Šādā darba vieta ļaus arī vieglāk noskaņoties gaidāmajam darbiņam un palīdzēs bērnam sakoncentrēties.
Mēs visbiežāk darbojamies uz paklājiņa, pirms katras darbošanās to izrullējam un beigās sarullējam un noliekam vietā. Mums ir šāds paklājiņš,

Paklajins

ko iegādājāmies JYSK un tas maksāja ap 4Ls (šķiet toreiz trāpījāmies uz atlaidēm, bet jebkurā gadījumā tas nemaksā dārgi un ir noderīgs ļoti daudzās aktivitātēs).

Lai izdodas!