Vistas attīstības cikla grāmatiņa un kartītes

€2,50

Vistas attīstības cikla definīcijas materiāls ar kartītēm un grāmatiņu.

Kā strādāt? 

Izdrukājiet grāmatiņu. (Lielās 15x15cm grāmatiņas fails ir izveidots tā, lai, drukājot to abpusēji, visas lapas savietotos pareizā secībā un nekas nebūtu jālīmē. Ja izvēlaties strādāt ar 10x10cm grāmatiņu, tad tā gan ir līmējama un nav jādrukā abpusēji.) Izduriet caurumus un sasieniet ar lentīti vai iesieniet grāmatiņu spirālē. Kopā ar bērnu iepazīstieties ar tekstu grāmatā. 

Varat izmantot Safariology figūriņas, ja mājās tādas ir.  

Kartīties drukājiet divos eksemplāros un vienam eksemplāram nogrieziet nosaukumus. Ņemiet komplektu bez nosaukumiem, salīdziniet ar figūriņām, izrunājiet, kas katrā attlēlots. Pēc tam starp nogrieztajiem nosaukumiem aiciniet bērnu atrast atbilstošos. Kartītes izkārtojiet tā, lai labajā pusē būtu brīva vieta. Kartīti, kurā attēlots viss attīstības cikls novietojiet augšpusē. 

Kad katram attēlam ir atrasts atbilstošs nosaukums, izmantojiet veselās kartītes kļūdu kontrolei - rosiniet bērnu atrast tādu pašu, pielikt blakus un salīdzināt, vai nosaukumi sakrīt. Nākamreiz bērns var darboties patstāvīgi, pats sevi šādā veidā pārbaudot. 

Ar tekstiem strādā tad, ja bērns jau gana labi lasa. Tie rosina vēlreiz pārlasīt un līdz ar to palīdz nostiprināt zināšanas par konkrēto tēmu, palīdz nostiprināt lasītprasmi, kā arī ceļ pašapziņu, jo uzdevumi nav grūti, bet sajūta, ka ir lasīts daudz. 

Tekstus saliek trīs aploksnēs.

Pirmajā aploksnē ir tie teksti, kas ir pilnīgi identiski ar grāmatiņā esošajiem. Bērna uzdevums ir šķirt grāmatu un meklēt atbilstošo - kur ir tieši tas pats teksts.

Otrajā aploksnē ir teksti, kuros ir izgriezts ārā jēdziens. Bērns var izmantot grāmatiņu, taču var iztikt arī bez tās. Meklē, kurš nosaukums iederas, un ievieto to.

Trešajā aploksnē teksti ir pārgriezti uz pusēm.

Vienā pusē tiek izvietoti sākumdaļas, otrā pusē - nobeigumi. Bērns meklē un savieto abas teksta puses. Šis ir sarežģītāks uzdevums, jo bērnam ir tiešām jālasa un jāsaliek abas puses kopā. Arī šajā uzdevumā kā  palīglīdzekli var izmantot grāmatiņu vai pirmajā aploksnē esošos tekstus. 

 

PAR BRĪVU blogā ir pieejams tāds pats materiāls par mārītes, vardes, bites un tauriņa attīstības cikliem. Meklē tos šeit - ierakstā par vardi.

Papildus iesaku izmantot arī Vistas attīstības cikla darba lapas.