Lapiņas dalīšanai

€1,35

Digitāls fails satur 38 lapiņas dalīšanas darbībām. 

Fails satur 2 lapiņu tipus: 
1) tukšās formas darbam ar dalīšanas tāfeli; 
2) lapiņas darbam ar dalīšanas tabulu.