Zvaigznāju kartītes

€2,10

Zvaigznāju kartītes, kas satur 6 zvaigznājus divos attveidojumos un  divas vispārinošās kartītes ar visiem 6 zvaigznājiem.

Orions, Cefejs, Gulbis, Kasiopeja, Mazais Lācis, Lielais Lācis. 

Kartītes var izmantot, mācoties par zvaigznājiem  - vairāk šajā ierakstā

Visas kartītes ir divos eksemplāros - vienam eksemplāram ir pievienota pelēka līnija vieglākai nosaukuma nogriešanai, ja kartītes paredzēts izmantot klasificējošai lasīšanai. 

Ko nozīmē “klasificējošā lasīšana”? 

Tas ir tad, kad tiek lasīts kādā noteiktā tematikā - atbilstoši priekšmetiem vai attēliem, ko redz un var aptaustīt. Tad, kad bērns tikai nesen sācis lasīt, viņš vēl nespēj izlasīt pilnīgi jebkuru vārdu, jebkurā grāmatā, jo, pat ja zina visus burtus un prot sapludināt skaņas, pēc vārda izlasīšanas, var nesaprast, ko ir izlasījis - nezina šādu vārdu, nepareizi saliek uzsvarus, izlasa ar nepareizu intonāciju. Taču, ja lasa vārdus atbilstoši tam, ko tieši tobrīd redz, ir daudz lielāka iespēja, ka bērns izlasīs vārdu pareizi un ar izpratni.

Dodot bērnam lasīt tekstus, kurā viņam ir daudz nezināmu vārdu, mēs paši izprovocējam to, ka viņi lasa bez izpratnes un vienkārši mehāniski - liek kopā skaņas, taču domu nesaprot. Visiem bērniem ir šāds mehāniskās lasīšanas posms, kad viņi tikko atklāj lasīšanas tehniku, taču to nevajag paildzināt. Svarīgi, lai bērns ātrāk sāk redzēt  jēgu no šī procesa un nezaudē vēlmi lasīt.

Tātad šādas kartītes derēs bērniem, kas pavisam nesen sākuši lasīt.

Daudzās Montesori pedagoģijas praksēs lasīšanas kartītes tiek iedalītas trīs kategorijās: bez valodas grūtībām, ar vienu konkrētu valodas grūtību (“ie”, “dz“, mm” u.c.) un dažādas valodas grūtības. Dažādās valstīs kartītes mēdz marķēt ar dažādām krāsām, taču Latvijā lielākoties pirmā kategorija tiek marķēta ar rozā krāsu, otrā ar zilo un trešā ar baltu.

Kā strādāt?

Izdrukājiet kartītes divos eksemplāros. Vienam kartīšu komplektam nogrieziet nost nosaukumus. 

Pārliecinieties, ka bērns zina visus nosaukumus (iepriekš var strādāt ar Zvaigznāju grāmatiņu). 

Izvietojiet kartītes bez nosaukumiem tā, lai labajā pusē būtu brīva vieta. Vispārinošo kartīti (visi zvaigznāji kopā) lieciet augšpusē. Aiciniet bērnu lasīt uzrakstus un pielikt tos pie atbilstošajiem attēliem. 

Kad tas izdarīts, tad bērns var pats sevi pārbaudīt, pievienojot labajā pusē kontrolkartītes un salīdzinot uzrakstus. 

 

Meklējiet arī pārīšus ar atveidojumiem no grieķu mītiem. Par tiem vairāk varat uzzināt Zvaigznāju grāmatiņā