Zemes un ūdens formu darba lapas

€2,10

Digitāls materiāls satur 11 darba lapas zemes un ūdens formu jēdzienu nostiprināšanai. Darba lapās ir attēli, kuriem jāpieraksta klāt atbilstoši nosaukumi, jāizkrāso atbilstoši nosaukumam, jāsavieno divas definīcijas puses, jāievieto definējamais jēdziens, burtu jūklis, krustvārdu mīkla, krāsojamā lapa ar vienkāršām matemātiskām darbībām 10 apjomā.

Vairāk par darbu ar zemes un ūdens formām lasiet šajā ierakstā: Zemes un ūdens formas.