Zemes un ūdens formu grāmatiņas

€2,25

Materiāls satur divus digitālos failus: Zemes un ūdens formu definīciju grāmatiņu un grāmatiņu rakstīšanai.

Abas ir drukājamas abpusēji, lai nekas nebūtu jālīmē. Melnbalto grāmatiņu var vienkārši saskavot, bet krāsaino definīciju grāmatiņu var siet spirālē vai, piemēram, durt caurumus un sasiet ar lentīti. Ja grāmatiņa ir paredzēta ilgākai lietošanai vai pastāv draudi, ka kāds mazāks bērns to var sabojāt, tad to pirms iesiešanas vēlams ielaminēt. 

Melnbaltajā rakstīšanas grāmatiņā bērniem ir jāpiedomā, kā tieši izkrāsot formas, jo pretējās formas melnbaltā variantā izskatās identiskas. 

Vairāk par darbošanos ar Zemes un ūdens formām šajā ierakstā.