Zemes un ūdens formu kartītes, definīcijas, karte

€2,20

Materiāls satur trīs digitālus failus: zemes un ūdens formu kartītes klasificējošai lasīšanai, kartītes ar pilnajām definīcijām un definīcijām ar izņemtu jēdzienu, kā arī zīmētu karti ar kontrolkarti. 

Zemes un ūdens formu kartītes klasificējošai lasīšanai

Strādāt ar kartītēm var daudzveidīgi, piemēram, kā pie klasificējošās lasīšanas - komplekts ir divos eksemplāros, vienam eksemplāram nogriezti nosaukumi, otram kartītes ir veselas. Sākumā kartītes bez nosaukumiem pārrunā - vai bērns šos nosaukumus zina. Ja kādu nezina, to var likt nost vai apgūt ar trīs pakāpju lekcijas palīdzību. Svarīgi, lai bērns jau zina to zemes un ūdens formu nosaukumus, kurus lietos šajā darbiņā. Strādājot ar komplektu, bērns vispirms meklē attēliem atbilstošos nosaukumus, pēc tam pārbauda savas zināšanas ar veselajām kartītēm - vai ir salikts pareizi. Vispārinošo kartīti, kur attēlotas visas formas novieto augšpusē.

Definīcijas

Kartītēm nāk klāt arī definīcijas. Ja bērns jau prot labi lasīt, tad var pievienot klāt tās. Kā arī var izmantot tās kartītes, kur definējamais jēdziens ir izņemts ārā un tas jāieliek pašam. 

Kartītēs ar izņemtu definējamo jēdzienu var rakstīt ar iekšā. Ielaminētā variantā - ar flomasteru, ko ar švammi vai lupatiņu var nodzēst. 

Pie šī komplekta var lietot klāt arī šīs kartītes ar zemes un ūdens formām no dabas, šis materiāls bez maksas pieejams lejupielādēšanai šeit

Zīmēta karte

Plašāks apraksts par darbu ar zemes un ūdens formām pieejams šeit.