Saules sistēma - kartītes

€2,85

PDF fails satur 12 kartītes ar Saules sistēmas shematisku attēlojumu un tās elementiem: Sauli, Merkuru, Venēru, Zemi, Mēnesi, Marsu, Jupiteru, Saturnu, Urānu, Neptūnu, Plutonu.

Saules sistēmas kartītes

Kartītes var izmantot atsevišķi, kopā ar Saules sistēmas planētām, kopā ar grāmatiņu, darba lapām vai kā kartītes klasificējošai lasīšanai.

Ja izmantosiet kā kartītes klasificējošai lasīšanai, tad tās ir jādrukā divos eksemplāros. 

Ko nozīmē “klasificējošā lasīšana”? 

Tas ir tad, kad tiek lasīts kādā noteiktā tematikā - atbilstoši priekšmetiem vai attēliem, ko redz un var aptaustīt. Tad, kad bērns tikai nesen sācis lasīt, viņš vēl nespēj izlasīt pilnīgi jebkuru vārdu, jebkurā grāmatā, jo, pat ja zina visus burtus un prot sapludināt skaņas, pēc vārda izlasīšanas, var nesaprast, ko ir izlasījis - nezina šādu vārdu, nepareizi saliek uzsvarus, izlasa ar nepareizu intonāciju. Taču, ja lasa vārdus atbilstoši tam, ko tieši tobrīd redz, ir daudz lielāka iespēja, ka bērns izlasīs vārdu pareizi un ar izpratni.

Dodot bērnam lasīt tekstus, kurā viņam ir daudz nezināmu vārdu, mēs paši izprovocējam to, ka viņi lasa bez izpratnes un vienkārši mehāniski - liek kopā skaņas, taču domu nesaprot. Visiem bērniem ir šāds mehāniskās lasīšanas posms, kad viņi tikko atklāj lasīšanas tehniku, taču to nevajag paildzināt. Svarīgi, lai bērns ātrāk sāk redzēt  jēgu no šī procesa un nezaudē vēlmi lasīt.

Kā strādāt? 

Izdrukājiet kartītes divos eksemplāros. Vienam kartīšu komplektam nogrieziet nost nosaukumus. 

Pārskatiet kartītes kopā un izrunājiet attēlotā kosmiskā obejekta nosaukumu. Šim uzdevumam ir svarīgi, lai bērns zina šos nosaukumus. Ja kādu nezina, tad to kartīti var atlikt pagaidām nost vai iemācīt ar trīs pakāpju lekcijas palīdzību. 

Tad Izvietojiet kartītes bez nosaukumiem tā, lai labajā pusē katrai kartītei būtu brīva vieta. Vispārinošo kartīti (Saules sistēma ar orbītām) lieciet augšpusē virs visām kartītēm. Aiciniet bērnu lasīt nogrieztos uzrakstus un pielikt tos pie atbilstošajiem attēliem. 

Kad tas izdarīts, tad bērns var pats sevi pārbaudīt, pievienojot labajā pusē kontrolkartītes (kartītes, kurām nav nogriezti nosaukumi0 un salīdzinot uzrakstus - vai tie ir vienādi. 

Citās reizēs bērns var darboties patstāvīgi, pats pārbaudot sevi ar kontrolkartīšu palīdzību.