Varavīksnes skaitļu burtnīca

€2,95

PDF fails satur 21 darba lapu A5 formāta burnīcas izveidošanai.

Skaitļi 0-10 ar atbilstošu uzzīmētu lietu skaitu  - simbola (skaitļa) un kvantitātes sasaistīšanai. Lai iepazīstinātu bērnu ar ciparu rakstību rūtiņu tīklā, katras lapas apakšdaļā ir rūtiņu josla ar cipariem pārvilkšanai. 

Pirmās desmit darba lapas ir ar šobrīd jaunāko ciparu rakstības standartu - "6" un "9" bez lociņiem, "8" pretēji rakstīšanas virzienam, "9" ar sākumpunktu vidū. 

Nākamās desmit darba lapas - ar iepriekšējo rakstības standartu - "6" un "9" ar lociņiem, "8" rakstības virzienā kā burts "S", "9" ar rakstību, kas līdzīga burtam "g". 

jaunais standarts

Vecais standarts

Katru darba lapu iesaku griezt uz pusēm pa norādīto viduslīniju un sastiprināt burtnīcas formātā. 

 burntnica_varaviksnes

Ar darba lapām var strādāt kā pie varavīksnes cipariem, kur katrs tiek izvilkts ar 7 dažādu krāsu zīmuļiem, lai nostiprinātu cipara veidolu muskuļu atmiņā un to vēlāk būtu vieglāk uzraksīt arī ar brīvu roku. Taču šī izvilkšana septiņas reizes nav obligāta, bērns var arī izkrāsot skaitli, rotāt to ar ornamentiem. Vairāk par darbu tieši ar varavīksnes cipariem šajā rakstā. 

 

Skaidrojums par jēdzieniem "cipari" un "skaitļi". Šajā aprakstā lietoju abus, jo te vairs nav tikai cipari, tie šajās darba lapās arī saskaita uzzīmētās lietas, turklāt "10" nav cipars. 

Skaitlis "10" sastāv no cipariem "1" un "0". 

Skaitlis "3481" sastāv no cipariem "3", "4", "8" un "1".