Cieņpilna audzināšana / aktivitātes

"Man ir garlaicīgi!"

"Man ir garlaicīgi!"

Bērns saka: "Man ir garlaicīgi," bet nav gatavs nevienai no aktivitātēm, ko viņam piedāvā?
Lasīt tālāk