Cieņpilna audzināšana / talantīgi bērni

Apdāvinātie bērni

Apdāvinātie bērni

Lielākoties, tieši apdāvinātie bērni tiek pamesti novārtā, jo viņi ir apķērīgi, paši tiek galā, neprasa lielu uzmanību. Bīstamība ir tajā, ka šie bērni var zaudēt motivāciju mācīties, kā arī var tikt apsmieti par savām zināšanām
Lasīt tālāk